World of Wildlife is een non-profit organisatie met als doel het wereldwijd financieel, materieel en immaterieel steunen van lokale wildlife projecten. Wij richten ons op projecten die zich inzetten voor de bescherming en opvang van (bedreigde) dieren en hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast is het doel om op positieve wijze duurzame betrokkenheid te creëren bij (potentiële) donateurs. De stichting staat voor handelen vanuit een positief perspectief. Het is leuk om te helpen!!

Kenmerken van World of Wildlife:

innovatieve vormen van fondsenwerving
directe, resultaatgerichte steun aan projecten
uitgebreide informatie over projecten en dieren
100% van de donaties gaan naar het gekozen project
samenwerking met andere goede doelen, particulieren en het bedrijfsleven
vrijwilligers en stagiaires worden goed en professioneel begeleid

Kostenstructuur

World of Wildlife is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat er geen mensen op de loonlijst staan. Er zijn sponsoren voor de kosten, waardoor 100% van de ontvangen donaties naar de projecten gaat.

Wij hebben in juli 2021 afscheid genomen van het CBF Erkend Goed Doel. Er zijn kosten verbonden aan Erkend Goed Doel zijn. De afgelopen jaren bleek dat de mensen en organisaties die ons steunen de toegevoegde waarde van Erkend Goed Doel zijn minder belangrijk vonden. Wij blijven ons wel conformeren aan de normen zoals het CBF deze aan haar leden stelt.