Beleidsdocumenten

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

World of Wildlife is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan onze stichting zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Kijk op de website van de belastingdienst

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan 2017-2022

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2020

AVG-protocol

Klik hier voor ons AVG-protocol (privacy verklaring)

Statuten

Klik hier voor de statuten

Keurmerk

World of Wildlife  had tot juli 2021 het CBF-keurmerk Erkend Goed Doel. Op ons eigen initiatief hebben we daar afscheid van genomen. Er zijn kosten aan verbonden.  De mensen en organisaties die ons steunen vonden het maar van beperkt toegevoegde waarde in. Wij blijven handelen naar de regels en richtlijnen die vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn opgesteld. Het CBF is de toezichthouder op erkende goede doelen in Nederland.