Educatie

Het geven van voorlichting en educatie is zeer belangrijk om de dieren en hun natuur te kunnen beschermen. Het Limbe Wildlife Centre heeft drie aandachtspunten als het gaat om educatie:

– Voorlichting op scholen

– Nature Club in het opvangcentrum, voor kinderen die zich daarvoor aanmelden

– Rondleidingen door het opvangcentrum door getrainde verzorgers

Voorlichting op scholen:

Het opvangcentrum heeft zijn eigen educatie team. Dit team bestaat uit getrainde verzorgers die, naast hun werk in het opvangcentrum, zich bezig houden met de educatie en voorlichting in en om het centrum. Van september tot april is er een programma, waarbij het educatie team 3 x per week scholen bezoekt om voorlichting te geven aan kinderen. Kinderen zijn de toekomst, dus door hen beter te scholen en voor te lichten over dieren en hun natuurlijke leefomgeving, hoopt het opvangcentrum dat er meer begrip en respect komt voor de dieren. Aan het begin van het programma maakt elk kind een test. Deze test wordt aan het eind van het programma nogmaals herhaald. Ook komen scholen aan het eind van het programma met alle deelnemende klassen naar het opvangcentrum voor een rondleiding.

Nature club:

Elke zaterdag is er “Nature Club”. Kinderen die zich daarvoor aanmelden, verzamelen in de aula en krijgen elke week voorlichting over een ander onderwerp met betrekking tot de dieren en hun leefomgeving. Daarnaast worden er leuke activiteiten met ze gedaan, zoals spelletjes & tekenen. Op deze interactieve manier wordt kinderen geleerd meer respect te hebben voor de dieren en hun natuurlijke leefomgeving. Ook zijn ze regelmatig, onder begeleiding van het educatie team, te vinden bij de verblijven van de dieren.

Rondleidingen door het opvangcentrum:

Een aantal verzorgers zijn opgeleid om voorlichting te geven aan de bezoekers. Elk jaar komen er ongeveer 45000 mensen om het opvangcentrum te bezoeken. Dit zijn lokale maar ook internationale bezoekers. Het is de ideale gelegenheid om niet alleen meer te vertellen over de dieren maar ook over het beschermen van de dieren in het wild en het behoud van de natuur.