Nigeria – Kameroen chimpansee

De Nigeria-Kameroen chimpansee (Pan troglodytes ellioti) wordt het meest met uitsterven bedreigd. Er leven nog tussen de 2500 & 3500 chimpansees van deze soort in het wild. Ze leven met name in de bossen van Zuid-Nigeria en West-Kameroen.
Naar schatting is de populatie de laatste 20 tot 30 jaar met 50% gedaald.
Dit komt met name door de illegale stroperij en de verkleining van hun leefgebied door het kappen van regenwoud voor de houthandel en het verkrijgen van landbouwgrond.

Chimpansees kunnen werktuigen maken die ze gebruiken bij het vinden van voedsel, zoals takjes om insecten uit boomstammen te halen of stenen om noten te kraken. Ze zijn het meest actief gedurende de dag en s’avonds maken ze nesten, van takken en bladeren, om in te slapen. De nesten bouwen ze wel vaak in de boom.

Chimpansees zijn sociale dieren. Ze leven in een gemeenschap van 15 tot 80 dieren, geleid door een dominant mannetje, en onderverdeeld in subgroepen waarvan de samenstelling en grootte erg kunnen variëren.