Activiteiten Limbe Wildlife Centre

De grootste missie van het Limbe Wildlife Centre is om dieren op te vangen, de benodigde medische zorg te bieden, te rehabiliteren en uiteindelijk uit te zetten in een beschermde, maar natuurlijke leefomgeving.

Naast de zorg voor de dieren is het ook belangrijk om, door middel van samenwerking met het MINFOF (Ministry of Forestry and Wildlife), het stropen en de illegale dierenhandel tegen te gaan. Het in beslag nemen van de dieren wordt gedaan door het MINFOF. Daarnaast houden zij zich bezig met de wet- & regelgeving die hierbij komt kijken om stropers en handelaren te vervolgen.

Het Limbe Wildlife Centre heeft een project opgezet om stropers en hun families een alternatief inkomen te bieden.
Door op een andere manier geld te verdienen, is het niet noodzakelijk meer voor deze families om te stropen.

Ook wil het Limbe Wildlife Centre meer voorlichting geven over het behouden en beschermen van de dieren en de natuur. Dit doen ze op de volgende manieren:

educatie op scholen

– elke zaterdag is er “Nature Club”. Kinderen komen dan naar het opvangcentrum en krijgen voorlichting over de dieren. Daarnaast zijn er leuke activiteiten

rondleidingen door het opvangcentrum door getrainde verzorgers.