Opvang, rehabilitatie & reintroductie

In Kameroen worden dieren ingedeeld in 3 classificaties, namelijk A, B en C. Alle dieren in classificatie A zijn volledig wettelijk beschermd met boetes die liggen tussen de 5000 en 18000 euro en gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het doden, vangen, houden of verkopen van dieren. Helaas worden er nog veel te weinig mensen gestraft voor hun daden.

Het “redden” van dieren omvat vele aspecten. Het MINFOF heeft het recht om illegaal gehouden dieren in beslag te nemen. Door middel van communicatie en voorlichting van de personen / gemeenschappen, wordt er in eerste instantie gestreefd naar het vrijwillig afstaan van het dier. Mocht dit niet lukken dan kunnen andere middelen worden ingezet om het dier alsnog in beslag te nemen.

Soms overlijden dieren al tijdens de rit naar het opvangcentrum. Bijna alle dieren die wel aankomen bij het opvangcentrum zijn zwaar emotioneel en fysiek getraumatiseerd. Ze zijn ondervoed, uitgedroogd, hebben parasieten en wonden van touwen en kettingen. Ze worden opgevangen in de quarantaine afdeling en worden de eerste dagen zeer nauwlettend geobserveerd door de dierenartsen en de zeer ervaren verzorgers. Indien noodzakelijk word er medisch ingegrepen.

Alle dieren verblijven minimaal 90 dagen in de quarantaine. In deze periode krijgen ze minimaal 3 lichamelijke onderzoeken, worden ze ingeënt tegen ziekten en zo nodig medisch behandeld. Er wordt nauwkeurig gekeken naar het voedingspatroon en het gedrag van de dieren. Dit is noodzakelijk om het rehabilitatie proces te bepalen.

Integratie van een dier in een groep is complex en verschilt per individu. Het hangt af van diersoort, leeftijd, geslacht, tijd in gevangenschap en gedrag. Terwijl de fysieke littekens van het gevangenschap altijd zichtbaar zullen blijven, proberen de verzorgers en het management van het Limbe Wildlife Centre zich met name te richten op de emotionele / mentale littekens. Deze zijn veel lastiger te behandelen of te veranderen. Veel dieren zijn al jong weggehaald bij hun ouders, dus kennen vaak geen natuurlijk gedrag. Daarnaast hebben ze vaak lang en alleen in gevangenschap gezeten zodat ze niet weten hoe samen te leven met soortgenoten.

In het Limbe Wildlife Centre krijgen deze dieren een nieuwe kans!!!

Uiteindelijk is het de bedoeling om bepaalde groepen weer terug te zetten in hun natuurlijke leefomgeving. Dit is ook een zeer lastig proces omdat er veel bij komt kijken:

– het gebied moet groot genoeg zijn om de hoeveelheid dieren te kunnen plaatsen

– er moet voldoende voedsel te vinden zijn, zodat de dieren niet afhankelijk zijn van mensen

– het moet in eerste instantie omheind kunnen worden zodat er in het begin een goede monitoring blijft door de verzorgers. Dit om te zien hoe de groep met dieren zich gaat ontwikkelen, of ze zelfvoorzienend kunnen zijn en om ze te beschermen tegen natuurlijke vijanden

– er moet na de uitzetting van de dieren voldoende verzorgers zijn die de dieren in het wild in de gaten kunnen blijven houden en zo nodig kunnen ingrijpen.