Kleinere apensoorten

Kroonmeerkat aap

De kroonmeerkat apen (Cercopithecus pogonias) leven van de zuid / oost rand van Nigeria tot aan het oosten en zuiden van Kameroen en in Centraal Afrika. Ze zijn geclassificeerd als niet bedreigd op de IUCN rode lijst. De enige bedreiging voor hen is de ontbossing. Zij zijn ook slachtoffer van commerciële illegale stroperijen.

Knevelmeerkat aap

De knevelmeerkat aap (Ceropithecus cephus) leeft in Kameroen, van het noorden van de Sanaga rivier tot aan het oosten van de Mbam rivier. Hoewel de jacht en ontbossing bedreigingen zijn voor dit soort apen, zorgen het kleine formaat en het verstoppen in dikke bossen ervoor dat ze minder kwetsbaar zijn dan andere soorten. Daardoor zijn ze als niet bedreigd geclassificeerd op de IUNC rode lijst van bedreigde diersoorten.

Witneusmeerkat aap

Deze witneusmeerkat apen (Cercopithecus nictitans) leven in verschillende bosgebieden in Kameroen. Gekwalificeerd als niet bedreigd op de IUCN rode Lijst, lijkt de witneusmeerkat aap beter bestand te zijn tegen de jacht. Toch worden ze ook bedreigd door de zware houtkap en landbouw.

Roodneusmeerkat aap

De roodneusmeerkat aap (Cercopithecus erythrotis) leeft tussen het Cross River gebied in Nigeria en de Sanaga Rivier in Kameroen en komt verder voor op het eiland Bioko. Zij zijn gekwalificeerd als kwetsbaar op de IUCN rode lijst en worden bedreigd door de jacht. Hun karkassen worden vaak te koop aangeboden op commerciële apenvlees markten.

Monameerkat aap

Monameerkat aap (Cercopithecus mona) leven in een gebied vanaf het oosten van Ghana tot aan de Sanaga rivier in Kameroen. Als ecologische generalisten, zijn monameerkat apen in staat zich aan te passen aan verschillende omgevingen. Hierdoor worden ze minder bedreigd dan andere meerkat apen. Dit verklaart ook waarom ze als niet bedreigd gekwalificeerd staan op de IUCN rode lijst.

Huzaar- of Patas aap

Huzaar of Patas aap (Erythrocebus patas) leven wijdverspreid over West Afrika. In Kameroen zijn ze te vinden in het noorden en met name in grasachtige gebieden. Deze soort is geïdentificeerd als niet bedreigd op de IUNC rode lijst. De hoge loopsnelheid van deze apen, maakt dat ze moeilijk zijn om op te jagen. Deze soort komt voor in vele beschermde gebieden.

Preuss meerkat aap

De Preuss meerkat aap (Cercopithecus preussi) leeft in de bergachtige bossen in het oosten van Nigeria, in het westen van Kameroen, op Equatoriaal- Guinea en op het eiland Bioko. Deze apensoort wordt bedreigd door de stroperij en verlies van leefomgeving.

Tantalus meerkat aap

Tantalus meerkat aap (Chlorocebus aethiops tantalus) leeft in savanne gebieden verspreid over West-Afrika. Door hun grote verspreidingsgebied is dit soort gekwalificeerd als niet bedreigd op de IUNC rode lijst.

Olijfmangabey

Olijfmangabeys (Cercocebus agilis) leven in Kameroen, Equatoriaal-Guinea, het Noord-Oosten van Gabon en in Congo. Zij worden op de IUCN rode lijst vermeld als niet bedreigd vanwege hun brede verspreidingsgebied. Toch worden ook zij geconfronteerd met de dreiging van jacht en ontbossing.

Roodkopmangabey

Roodkopmangabey (Cercocebus torquatus) is te vinden in de bossen van het zuiden van Nigeria tot aan de kust van Kameroen en van Gabon tot aan Congo. Deze aap is gekwalificeerd als kwetsbaar op de IUCN rode lijst en relatief zeldzaam. De daling wordt veroorzaakt door stropers en verlies van leefomgeving. Hun luide geluiden en grote formaat maakt de roodkopmangabeys bijzonder kwetsbaar voor stropers.