Adopteer een aapje

Helaas is het op dit moment door omstandigheden niet mogelijk om een nieuwe adoptie aan te gaan. We hopen dit snel weer aan te kunnen bieden!

Door het adopteren van een van de aapjes, help je structureel bij de opvang en zorg van alle dieren in het Limbe Wildlife Centre. Bij de adoptie krijg je een certificaat, een foto en 2 x per jaar een update over jouw geadopteerde aap. Lees de verhalen van de apen en kies welke jij wilt adopteren.

Symbolische adoptie
De adoptie is symbolisch en niet exclusief. Hoe meer mensen adopteren, hoe beter we met elkaar het Limbe Wildlife Centre steunen. Wanneer de geredde dieren in het Limbe Wildlife Centre komen hebben ze allemaal een warme en veilige plek nodig. Tevens goed voedsel en vaak medische hulp. Dit om uiteindelijk te herstellen van hun traumatische geschiedenis. Zolang als het nodig is, zal het opvangcentrum voor hen zorgen. Het uiteindelijke doel is om de apen weer uit te zetten in een natuurlijke, maar beschermde leefomgeving.

Bedankt namens de aapjes en alle andere dieren en verzorgers van het Limbe Wildlife Centre!