Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting World of Wildlife (hierna genoemd World of Wildlife of WOW), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”).

Privacy statement

World of Wildlife respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de registratie voor de nieuwsbrief, uw aanmelding als donateur of adoptie ouder zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@worldofwildlife.nl. World of Wildlife zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of zonder uw toestemming aan derden doorgeven.

World of Wildlife gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:
– Het registreren van u als adoptieouder of donateur en u gedurende de adoptieperiode of de duur van het donateurschap informeren

– Uw e-mail adres voor het bevestigen van de registratie als donateur, adoptie ouder of inschrijving voor onze nieuwsbrief

– Uw e-mail adres als u als niet adoptieouder en/of donateur heeft aangegeven prijs te stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als niet langer prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website

Na het aflopen van de adoptieperiode of beëindiging van het donateurschap blijft u onze nieuwsbrief ontvangen. Als u niet langer prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website.
World of Wildlife zal geen fondsenwervende activiteiten ontplooien richting diegenen waarvan bij world of Wildlife bekend is dat zij minderjarig zijn en mensen waarvan bij World of Wildlife bekend is dat zij hier geen prijs op stellen. Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy, dan kunt u contact met ons opnemen.
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u per e-mail sturen naar info@worldofwildlife.nl.  

Informatie en aansprakelijkheid 

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. World of Wildlife is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van World of Wildlife. World of Wildlife is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites 

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. World of Wildlife is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. 

Cookie Policy

Een methode die op veel internet pagina’s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.