Adoptieformulier

Maandbedrag*
€5,00€7,50€10,00

Rekeningnummer*

Naam adoptie aap*
AdjiboloChinoiseLoloSumbuEyoleMayos

Naam op adoptiecertificaat (van adoptieouder)*

Gegevens donateur:

Aanhef heermevrouw

Bij deze geef ik toestemming aan Stichting World of Wildlife (Middenbeemsterstraat 1 te Tilburg, Nederland, incassant ID: NL94ZZZ172260860000) voor het sturen van een maandelijkse incasso-opdracht naar mijn bank om mijn ingevulde bijdrage van mijn rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).

World of Wildlife legt je gegevens vast conform de Wet Bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via info@worldofwildlife.nl.