Beleidsdocumenten & keurmerk

ANBI keurmerk

World of Wildlife is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan onze stichting zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

www.anbi.nl

Beleidsplan

Hieronder vind u de link naar ons beleidsplan 2017-2020.

Beleidsplan WOW 2017-2020

Gedragscode

World of Wildlife heeft zich geconformeerd aan de volgende gedragscodes voor goede doelen en fondsenwerving:

Gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF)

Gedragscode van het Nederlands Genootschap voor Fondsenwerving
Gedragscode van de commissie Wijffels voor de VFI branchorganisatie voor goede doelen