Beleidsdocumenten

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

World of Wildlife is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan onze stichting zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Kijk op de website van de belastingdienst

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan 2017-2020

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2017

Gedragscode

World of Wildlife heeft zich geconformeerd aan de volgende gedragscodes voor goede doelen en fondsenwerving:

Gedragscode SBF Goed Bestuur